Homepage2019-09-16T12:52:09+00:00

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris

Mes jungiame švariųjų technologijų lyderius

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris vienija švariųjų technologijų srityje veikiančias įmones, mokslo ir studijų institucijas bei kitus subjektus, kooperuojančius savo profesines žinias, įgūdžius, dalykinius ryšius, reputaciją ir patirtį, siekiant bendrų tikslų, susijusių su narių konkurencingumo didinimu bei Lietuvos, kaip švariųjų technologijų valstybės, įvaizdžio stiprinimu.

Misija

Veikiame tam, kad didintume švariųjų technologijų sektoriuje veikiančių įmonių sukuriamą vertę nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, skatintume bendradarbiavimą mokslinių tyrimų vykdyme ir inovacijų plėtroje, kompetencijų ugdymą, narių tarptautiškumą.

Vizija

Siekiame, kad Lietuva taptų švariųjų technologijų lydere Baltijos jūros regione.

Narystės teikiama nauda

Veiklos sinergija

Nariai gauna prieigą prie stipraus Cleantech ekspertų tinklo. Lengviau užmegzti kontaktus su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, kartu kurti produktus, vykdyti didelius užsakymus, dalyvauti pirkimo konkursuose.

Įvaizdžio stiprinimas

Narystė klasteryje sukuria stiprios ir konkurencingos įmonės įvaizdį. Vykdoma bendra komunikacija ir rinkodara, nariai gali naudoti klasterio vardą ir logotipą savo komunikacijos kanaluose.

Ryšiai ir informacija

Klasterio nariams yra lengviau ir pigiau gauti specializuotą informaciją, užmegzti ryšius su sprendimų priėmėjais. Klasterio koordinatorius užtikrina narių atstovavimą, užsiima lobistine vaikla, tinklaveika.

Inovacijos ir finansai

Klasteris siekia skatinti inovacijų diegimą, kuria palankesnes sąlygas MTEP vykdymui, padeda efektyvinti sektoriaus vertės kūrimo grandinę ir lengvina investicijų pritraukimą.

Nariai

Saulėtekio slėnio mokslo technologijų parkas pasižymi giliomis tradicijomis ugdant verslumą, skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikiant infrastruktūros ir kitas inovacijų paramos paslaugas jaunoms inovatyvioms įmonėms ir kitam, žinioms imliam, verslui. Daugiau informacijos:
https://ssmtp.lt/

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, tiekia ir teikia kitas energetiškai sumaniam pasauliui reikalingas energetikos paslaugas. Daugiau informacijos:
www.ignitisgrupe.lt/

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologijos mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Daugiau informacijos:
https://www.vgtu.lt/

Vilniaus universitetas – partnerystėms atviras, moksliniais tyrimais ir inovacijomis pagrįstus sprendimus kuriantis universitetas. Daugiau nei 160 tyrėjų komandų visose mokslinių tyrimų srityse gali pasiūlyti inovatyvius sprendimus verslui ir visuomenei. Daugiau informacijos:
https://www.vu.lt

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto tikslas – vykdyti tarptautinio lygio jūrinių krypčių mokslinius tyrimus, teikti moksliniais tyrimais ir inovacijų vystymu grįstas MTEPI paslaugas verslui, dalyvauti formuojant jūrines MTEP veiklų kryptis, dalyvauti studijų procese. Daugiau informacijos:
http://apc.ku.lt

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, vykdanti veiklą aplinkos apsaugos srityje. Svarbiausios veiklos sritys ­– aplinkosaugos politikos formavimas, ryšiai su įvairiomis visuomenės grupėmis, institucinių gebėjimų stiprinimas, mokymai, visuomenės švietimas ir įvairios savanoriškos iniciatyvos. Daugiau informacijos:
https://www.bef.lt/

Lietuvos energetikos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdantis Lietuvos valstybei, visuomenei ir ūkio subjektams svarbius su energetika ir aplinkosauga susijusius ilgalaikius tarptautinio lygio fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, eksperimentinę plėtrą. Daugiau informacijos:
http://www.lei.lt/

UAB „Rokvesta“ pagrindinė ūkinė veikla – aplinkosaugos paslaugų teikimas įmonėms ir organizacijoms. Daugiau informacijos:
http://www.rokvesta.lt

Naujadaros grupė „Eksponentė“ – projektų rengimo ir įgyvendinimo bendrovė, įsteigta 1994 metais Lietuvos vėjo energetikai plėtoti. Daugiau informacijos:
http://www.eksponente.lt/

Bioversio sujungia mokslininkų žinias su gamtos galimybėmis ir siūlo efektyvius ir ekologiškus biotechnologijų sprendimus. Įmonės kuriami produktai naudingai pritaikomi daugybėje verslo šakų: aplinkosaugoje, žemės ūkyje, medicinoje, kosmetikoje, maisto pramonėje. Daugiau informacijos:
http://www.bioversio.lt

Birštono mineraliniai vandenys yra moderni įmonė, naudojanti ne tik pažangias technologijas, bet ir griežtus kokybės kontrolės metodus. Šiuo metu gaminamas trijų rūšių natūralūs mineraliniai vandenys „Vytautas“, „Birutė“ ir „Akvilė“. Daugiau informacijos:
http://www.bmv.lt/

UAB „INECO“ pagrindinė veiklos kryptis – švariosios technologijos, pramoninė ekologija. Įmonės specialistai vykdo eksperimentinę ir technologinę plėtrą, atlieka testavimą, diegimą bei teikia konsultacijas dėl pramonės nuotekų nukenksminimo ir atliekų utilizavimo. Daugiau informacijos:
http://www.ineco.lt

UAB „REKIN“ specializuojasi medicininės paskirties kosmetikos bei veterinarijos produktų kūrime. Įmonė bendradarbiaudama su įvairių sričių mokslininkais kuria inovatyvius produktus, apsaugančius nuo žalingos aplinkos poveikio, maksimaliai atsisakydama sintetinių priedų, neturinčių analogų gamtoje.

Saulės grąža – pirmaujanti saulės energetikos įmonė Lietuvoje, kurios veikla apima atsinaujinančios energetikos plėtrą, elektroninių produktų kūrimą ir vystymą bei konsultacijų teikimą atsinaujinančios energetikos srityje. Įmonė investuoja į inovatyviausių ir optimaliausių saulės energetikos sprendimų paiešką ir įgyvendinimą. Daugiau informacijos:
https://saulesgraza.lt

„Nectar Sun“ yra naujoviška fotovoltinė sistema, skirta vandens šildymui. Prie įprasto namų vandens šildytuvo prijungtas „Nectar Sun“ valdiklis naudoja saulės energiją ir taip padeda sutaupyti. Daugiau informacijos:
www.nectarsun.com

UAB „Saulės vėjo aruodai“ (SVA) vykdo mokslinius tyrimus, kuria ir gamina paprastus bet inovatyvius saulės energetikos produktus protingiems namams. Šildymo, vėdinimo ir automatikos srities specialistai inžinieriai sudaro įmonės stiprybės pagrindą kuriant švaresnę ateitį. Daugiau informacijos:
http://www.sva.lt

„SoliTek“ – Šiaurės Europos saulės energetikos lyderė, užsiimanti saulės energetikos tyrimais, saulės modulių gamyba, jų pardavimu ir saulės elektrinių įrengimu Lietuvoje. Įmonė daug dėmesio skiria moksliniams tyrimams ir produktų bandymams. Daugiau informacijos:
https://solitek.eu/lt/ 

„Žaliasis taškas“ yra pirmoji ir didžiausia licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje, užsiimanti prekinių pakuočių atliekų tvarkymo koordinavimu. Nuo 2003 m. veikianti įstaiga šiuo metu atstovauja per 3 tūkst. Lietuvos gamintojų ir importuotojų. Daugiau informacijos:
http://www.zaliasistaskas.lt

“Solet Technics” – saulės elektrinių ekspertai, gaminantys lietuviškus saulės modulius ir įrengiantys fotovoltines sistemas. Įmonės įrengtos jėgainės ne tik suteikia energetinio savarankiškumo, padeda taupyti, pasiekia tas vietas, kurių nepasiekia elektros laidai, bet ir tausoja aplinką bei gamtą. Daugiau informacijos:
www.solet.lt/technics/

Darom – nuo 2008 m. veikianti aplinkosaugos organizacija, skatinanti pilietiškumą ir aktyvumą. Suburdama žmones į tvarkymosi akcijas, įmonė kuria ne tik švarią aplinką, bet ir aplinkai neabejingą visuomenę. Daugiau informacijos:
http://mesdarom.lt

Žali.LT – tai naujos kartos Lietuvos žaliųjų susivienijimas, besiremiantis visuomenės sąmoningumo, žmogaus ir gamtos darnos ir naujųjų žaliosios pakraipos lyderių principais. Judėjimas vadovaujasi strategija, jog, sujungus solidarumą, viešąjį sektorių, iniciatyvas ir dialogą, galima pasiekti geriausių sprendimų darniam vystymuisi. Daugiau informacijos:
http://zali.lt

„Insectum“ – startuolis, kuris vysto maisto perdirbimo su vabzdžiais technologijas. Atliekų į baltymus procese Iš maisto atliekų sukuriama pridėtinė vertė tvaraus pašaro bei ekologinių trąšų pavidalu. Daugiau informacijos:
http://www.insectum.eu/lt/

Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA vienija virš 40 įmonių, dirbančių biomasės resursų tyrimo ir gausinimo, biokuro gamybos ir tiekimo, biokuro technologijų, šilumos energijos gamybos srityse. Daugiau informacijos:
http://www.biokuras.lt/lt

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ buvo įkurta tam, kad padėtų Lietuvoje skatinti beatliekinę gamybą ir gyvenimo būdą bei populiarinti žiedinės ekonomikos principus tarp verslo ir valdžios institucijų. „Žiedinė ekonomika“ dalinasi savo sukauptomis žiniomis bei perteikia nevyriausybinių aplinkosauginių Europos tinklų patirtį. Daugiau informacijos:
www.circulareconomy.lt 

„Žaliosios politikos institutas“ – tai žaliųjų idėjų kalvė, kurioje gimstantys siūlymai virsta tarptautinio bendradarbiavimo, aplinkosaugos ir ekologinio švietimo projektais, įgyvendinamais tarptautiniu, nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu. Daugiau informacijos:
http://www.zaliojipolitika.lt

MB „Hyraus Trys“ veikla – popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba; kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; bioplastikų tyrimai ir inovacijos.

„Popa Boat“ – tvarus miesto vandens transportas veikiantis dalinimosi principu. Tai saulės energija varomas, lengvai surenkamas/išardomas katamaranas. Daugiau informacijos:
https://popaboat.lt/

MB „Biovala“ yra jauna ir inovatyvi privataus kapitalo mokslinė-gamybinė biotechnologijų įmonė, kurios pagrindinė veikla – aplinkos kokybės gerinimas. Pagrindinis įmonės siekis – teikti profesionalias konsultacijas aplinkos būklės gerinimo klausimais bei pasiūlyti aukštos kokybės produktus ir paslaugas, padedančias spręsti ekologines-aplinkosaugines problemas. Daugiau informacijos:
https://biovala.lt

Klappir Lithuania, UAB – Islandijos programinės įrangos įmonė, teikianti resursų valdymo sprendimus. Klappir sukūrė programinę įrangą, kuri įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms leidžia tapti tvarioms ir sutaupyti valdant savo išteklių sąnaudas bei teikti aplinkosaugos apskaitai reikalingus duomenis, įskaitant ir CO2 išmetimus. Daugiau informacijos:
http://www.klappir.lt

LZT Group – įmonių grupė, nuolatos investuojanti į naujausias technologijas, kurios būtų ne tik draugiškos aplinkai, bet ir klientų finansiniams bei laiko resursams. Vienas iš naujausių produktų – pramoniniai nuotekų valymo įrenginiai MEIRY, perdirbantys pramonines nuotekas iki tokio lygmens, jog nuotekas būtų galima panaudoti kaip techninį vandenį. Daugiau informacijos:
https://lzt.lt

UAB „Viltechna“ bendrovės pagrindinė veikla – saugaus eismo kontrolės sistemų, intelektualių transporto sistemų, informacinių sistemų ir sprendimų kūrimas, diegimas ir aptarnavimas. Daugiau informacijos:

MB Inovacijos Maiste, valdanti prekės ženklą Green Bang Snacks, gamina sveikus skrudintų avinžirnių užkandžius, papildytus organizmui naudingomis sąvybėmis, o pakuotei naudoja savaime įrančią – kompostuojamą pakuotę. Be to, įmonė 10% uždirbdo pelno skiria medžių sodininimui ir žaliųjų zonų kūrimui miesto teritorijose. Daugiau informacijos:
greenbangsnacks.com

I+D Energias veiklą pradėjo dar 2007 metais. Įmonė specializuojasi saulės energetikos, energijos efektyvumo, energetinių auditų ir techninės priežiūros srityse. Šiuo metu I+D Energias Lietuva teikia saulės elektrinių rangos (EPC) ir saulės elektrinių priežiūros (O&M) paslaugas Lietuvoje. Daugiau informacijos:
www.idenergias.lt

Renginiai

ClimateLaunchpad Nacionalinis Finalas
2019 liepos 19
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas
ClimateLaunchpad yra didžiausias žaliųjų verslo idėjų konkursas pasaulyje, vykstantis 50+ šalių. Lietuvoje atrinktos komandos intensyvius darbus pradėjo birželį, o liepos 19 d. pristatys savo idėjas komisijai ir varžysis dėl galimybės dalyvauti didžiajame finale Nyderlanduose.
ClimateLaunchpad mokymų stovykla
2019 birželio 6-7
Vilnius
Prasidėjo registracija į didžiausią pasaulyje žaliųjų verslo idėjų konkursą ClimateLaunchpad! Konkursas ieško inovacijų atsinaujinančios energetikos, efektyvumo didinimo, maisto, žemės ūkio, vandens, transporto, industrinių technologijų ir kitose srityse, padedančių sustabdyti ar prisitaikyti prie klimato kaitos efektų. Registracija: http://bit.ly/2Gss4Zu
Cleantech Conference Vilnius
2019 - 04 - 16 10:00
MKIC, Saulėtekio al. 5, Vilnius
Pirmą kartą Lietuvoje - švariųjų technologijų konferencija „Cleantech Conference Vilnius“! Renginio metu bus akcentuojamos švariųjų technologijų sektoriaus naujovės, tendencijos ir iššūkiai.

Naujienos