Lietuvos švariųjų technologijų klasteris

Mes jungiame švariųjų technologijų lyderius

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris vienija švariųjų technologijų srityje veikiančias įmones, mokslo ir studijų institucijas bei kitus subjektus, kooperuojančius savo profesines žinias, įgūdžius, dalykinius ryšius, reputaciją ir patirtį, siekiant bendrų tikslų, susijusių su narių konkurencingumo didinimu bei Lietuvos, kaip švariųjų technologijų valstybės, įvaizdžio stiprinimu.

Misija

Veikiame tam, kad didintume švariųjų technologijų sektoriuje veikiančių įmonių sukuriamą vertę nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, skatintume bendradarbiavimą mokslinių tyrimų vykdyme ir inovacijų plėtroje, kompetencijų ugdymą, narių tarptautiškumą.

Vizija

Siekiame, kad Lietuva taptų švariųjų technologijų lydere Baltijos jūros regione.

Narystės teikiama nauda

Veiklos sinergija

Nariai gauna prieigą prie stipraus Cleantech ekspertų tinklo. Lengviau užmegzti kontaktus su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, kartu kurti produktus, vykdyti didelius užsakymus, dalyvauti pirkimo konkursuose.

Įvaizdžio stiprinimas

Narystė klasteryje sukuria stiprios ir konkurencingos įmonės įvaizdį. Vykdoma bendra komunikacija ir rinkodara, nariai gali naudoti klasterio vardą ir logotipą savo komunikacijos kanaluose.

Ryšiai ir informacija

Klasterio nariams yra lengviau ir pigiau gauti specializuotą informaciją, užmegzti ryšius su sprendimų priėmėjais. Klasterio koordinatorius užtikrina narių atstovavimą, užsiima lobistine veikla, tinklaveika.

Inovacijos ir finansai

Klasteris siekia skatinti inovacijų diegimą, kuria palankesnes sąlygas MTEP vykdymui, padeda efektyvinti sektoriaus vertės kūrimo grandinę ir lengvina investicijų pritraukimą.

Nariai

Naujienos